Bouwexpertise bij geschillen over retentierecht in de bouw
Header

Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 290

juni 17th, 2013 | Posted by admin in Burgerlijk Wetboek - (Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 290)

BW Artikel 3:290 Retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering wordt voldaan.

Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 291

juni 17th, 2013 | Posted by admin in Burgerlijk Wetboek - (Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 291)

BW Artikel 3:291 1. De schuldeiser kan het retentierecht mede inroepen tegen derden die een recht op de zaak hebben verkregen, nadat zijn vordering was ontstaan en de zaak in zijn macht was gekomen. 2. Hij kan het retentierecht ook inroepen tegen derden met een ouder recht, indien zijn vordering voortspruit uit een overeenkomst die …
Read more

Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 292

juni 17th, 2013 | Posted by admin in Burgerlijk Wetboek - (Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 292)

BW Artikel 3:292 De schuldeiser kan zijn vordering op de zaak verhalen met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen.

Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 293

juni 17th, 2013 | Posted by admin in Burgerlijk Wetboek - (Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 293)

BW Artikel 3:293 Het retentierecht kan mede worden uitgeoefend voor de kosten die de schuldeiser heeft moeten maken ter zake van de zorg die hij krachtens de wet ten aanzien van de zaak in acht moet nemen.

Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 294

juni 17th, 2013 | Posted by admin in Burgerlijk Wetboek - (Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 294)

BW Artikel 3:294 Het retentierecht eindigt doordat de zaak in de macht komt van de schuldenaar of de rechthebbende, tenzij de schuldeiser haar weer uit hoofde van dezelfde rechtsverhouding onder zich krijgt.

Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 295

juni 17th, 2013 | Posted by admin in Burgerlijk Wetboek - (Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 295)

BW Artikel 3:295 Raakt de zaak uit de macht van de schuldeiser, dan kan hij haar opeisen onder dezelfde voorwaarden als een eigenaar.

  • Quick Chat

    LOADING...
  • Categorie├źn

  • ┬ę Retentierecht.nl Netherlands 2013