Bouwexpertise bij geschillen over retentierecht in de bouw
Header

Het recht van retentie is een soort (verlengd) eigendomsvoorbehoud of opschortingsrecht waarop een leverancier, bijvoorbeeld een aannemer in de bouw, zich kan beroepen na het verstrijken van een betalingstermijn. Het is een verhaalsrecht.

Het retentierecht is doorgaans gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek.
Ook kan het zijn geregeld (of zijn uitgesloten) in de overeenkomst. Als de overeenkomst dit recht regelt, gebeurt dat meestal via Algemene Voorwaarden.  In het algemeen is het belangrijk om na te gaan of de Algemene Voorwaarden op een correcte wijze van toepassing zijn verklaard. Speciaal als het gaat over het retentierecht, is het belangrijkste dat het ook al in het algemeen is geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Het uitoefenen van het retentierecht kan resulteren in een patstelling.

In grote lijnen komen twee situaties voor:

1. de opdrachtgever heeft betalingsachterstanden laten ontstaan, waarna de aannemer besluit tot het uitoefenen van het retentierecht.

2. de opdrachtgever vindt dat het werk van de aannemer te wensen over laat en gaat over tot het inhouden van betalingen. Dit stagneert de voortgang van het werk en de aannemer gaat het retentierecht uitoefenen.

Het doen en laten van één of beide partijen kan soms onrechtmatig zijn.

De precieze inhoud, consequenties en mogelijkheden van het retentierecht zijn het onderwerp voor een jurist.

Retentierecht bouw - aannemer plakt papier op glas

  • Quick Chat

    LOADING...
  • Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 290

    Burgerlijk Wetboek Boek 3 – Artikel 290

  • Categorieën

  • © Retentierecht.nl Netherlands 2013